В тихому болоті чорти водяться!

  На ХІІІ сесії міської ради сьомого скликання одним з пунктом розгляду, порядку денного, було питання створення нового генерального плану міста Бучач.  Вартість виготовлення нового генплану міста Бучач прогнозується в сумі 800 тис гривень.

Повідомляємо, що ні в передвиборчій програмі Мосціпана, ні на одному засіданні  сесії міської ради це питання не обговорювалось. Значить це не є головною проблемою міста і не є  першопричиною, на що ми маємо витрачати гроші.

              Розбір польоту.

Генплан є документом, який містить інформацію, що становить значний суспільний інтерес. Такі питання, як: визначення допустимих видів забудови територій, реалізація заходів з охорони довкілля, збереження культурної спадщини, виділення територій для розміщення житла – є пріоритетними для життєдіяльності кожної територіальної громади.

На даний час Громада міста стоїть перед фактом виділення коштів на створення нового документу – Генерального плану. Мосціпан вже про все домовився у вузькому колі, всі питання узгодив і чекає, щоб депутати повелись на його “наживку”.  Цим  Мосціпан хоче  всі свої  рішення (та рішення попередників)  про виділення земельних ділянок, відчуження обєктів, забудову паркових зон, та алей…  тишком – нишком узаконити.

 

Відповідно до Конституції, та Закону Про місцеве самоврядування в Україні:

1. Місцеві ради не виступають в якості власника при вирішенні питань, яким чином розпоряджатися територією населеного пункту.

2.Місцеві ради представляють відповідні територіальні громади й здійснюють свої функції від імені територіальної громади та мають діяти виключно в її інтересах.

3. Місцеві ради не повинні тримати в таємниці план забудови міста, а також інформацію стосовно управління власністю територіальної громади.

Маючи доступ до генплану, громадяни можуть контролювати  чи здійснює міська рада розвиток міста відповідно до публічно обговорених та схвалених планів. Дозволяє громадянам відслідковувати стан зелених зон, та оперативно реагувати на спроби їх неправомірного знищення, або зменшення їх площі. У свою чергу це збільшує можливості для контролю та уникнення свавільного витрачання публічних коштів на непередбачені генпланом об’єкти капітального будівництва.

 

А отже усі рішення рад повинні бути доведені до відома територіальної громади, щоби громада, як власник, могла зробити висновок, наскільки доцільно, економно та ефективно рада діяла в її інтересах. Територіальна громада повинна мати вичерпну інформацію про дії свого представника. Саме тому діяльність місцевої ради підпорядковується основним принципам місцевого самоврядування, закріпленим у ст. 4 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: гласності, підзвітності та відповідальності перед терито- ріальними громадами їх органів і посадових осіб. Цим законодавець підкреслює, що за всі свої рішення місцева влада повинна звітувати перед територіальною громадою.

 

Для того, щоб розвиток міста не відбувався спонтанно та на догоду окремим посадовцям, й існує генплан. Цей документ обговорюється всією громадою та репрезентує бачення майбутнього цілої громади.   На даний час голова міста жодного разу, за 6 років каденції, не скликав Громадські слухання, не звітував і не спілкувався з громадою у визначений Законом спосіб. Мосціпан поступає як ніби-то громада йому в підпорядкуванні, вирішує наші проблеми без нашої участі, чим викликає вилику недовіру і підозру.

 

Згідно з ч. 7 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухваленого у 2011 р., строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація на місцевому рівні може бути оновлена.    Відповідно до ч. 9 – 10 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зміни до генплану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років. Такі зміни вносяться місцевою радою, яка затверджувала генплан.  Оновлення містобудівної документації та внесення до її складу будь-яких змін має відбуватись обов’язково із проведенням процедури громадських слухань.

  • То ж для чого затрачати 800 тис на створення нового Генплану, як можна зробити звичайні   зміни в ньому?
  • Чи це є основною проблемою міста?
  • Чи є в нас надлишок грошей в бюджеті міста для таких не прозорих затрат?
  • Чиї  інтереси будуть задоволені в такій діяльності ?

          Ряд питань, перед якими міський голова постає в ролі марнотратника, не послідовного, корумпованого, скритого керівника.

ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО ВІДВІДАЛИ НАШ САЙТ, ЗА ДОВІРУ І ЗА УВАГУ!!!

КОМУСЬ БУЛО Б ВИГІДНО, ЯКБИ МИ МОВЧАЛИ!

Редакція сайту не несе відповідальності за достовірність розміщеної інформації, і не має можливості перевіряти достовірність розміщеної інформації.
Думка редакції сайту може не співпадати з думками авторів статей, чи коментарів.