Зміни в податковому законодавстві України для фізичних осіб.

Огляд податкових змін та ЄСВ – 2017.

Справляння ПДФО і військового збору.

Законом України від  21.12.2016 №1801 «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено на 2017 рік мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі: з 1 січня – 19,34 гривні.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлений: з 1 січня 2017 року – 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні.

Від вказаних стандартів, прийнятих на 1 січня, залежить розмір ставок і пільг з податків. Відмічу, що окремі ставки (наприклад, як єдиний податок для 1 групи спрощенців) тепер прив’язані до прожиткового мінімуму, а окремі ставки, які залежать від мінімальної заробітної плати зменшені (наприклад, як єдиний внесок для 1 групи спрощенців).

Основна ставка ПДФО не змінилась – 18%. Ставка військового збору залишилась 1,5%.

Втім введено ставку у 9% – для доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Однак вона діятиме з дати набуття чинності Законом про фінансову поліцію.

Податкова соціальна пільга становить у 2017 році для будь-якого платника  800 грн. (50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи у розрахунку на місяць, встановленому законом на 1 січня звітного податкового року). У минулому році – 689 грн. Розмір підвищеної податкової соціальної пільги: 150% ПCП = 1200 гpн; 200% ПCП = 1600 гpн. (у 2016 році відповідно 150% ПCП = 1033,50 гpн; 200% ПCП = 1378,00 гpн.)

Граничний розмір зарплати, до якої застосовується податкова соціальна пільга, у 2017 році дорівнює 2240 грн. (розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень – пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). У 2016 році – 1930 грн.

Добові з 1 січня по Україні 320 грн., за межами – 80 євро.

Починаючи з 1 січня 2017 року не оподатковуються:

– сума сплачених роботодавцем за свій рахунок пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до закону, страхових платежів (страхових внесків, премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування не більше 8000 грн. на місяць (у 2016 році – не більше 6890 грн.) – пп. «в» п.164.2.16 ПКУ;

 дохід отриманий як додаткове благо у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеної (анульованої) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, не більше 800 грн. на рік (у 2016 році – не більше 689 грн.) – пп «д» п.164.2.17 ПКУ;

 вартість подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 800 грн. на місяць (у 2016 році – 689грн.)- п.165.1.39 ПКУ;

– при продажу власної продукції тваринництва груп 1-5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи не оподатковуються, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 160000 грн. (у 2016 році – 137800 грн.)п.165.1.24 ПКУ.

До оподатковуваного доходу платника податку не включається сума доходу за здані (продані) ним брухт чорних металів та кольорових металів.

І насамкінець – викладено у новій редакції п.166.3.3 Податкового кодексу України щодо податкової знижки за навчання та скасовано обмеження щодо суми витрат. Тепер до витрат, дозволених до включення до податкової знижки з 2017 року включається сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Для порівняння – за 2016 рік враховуються понесені  витрати, які не повинні перевищувати  у розрахунку за кожний повний або неповний місяць навчання 1930 грн., за 2015 рік – 1710 грн. За 2017 рік – без обмежень суми

Спрощена система оподаткування

Спрощену систему на 2017 рік збережено. Кількість груп не змінилась – їх чотири, обсяги для кожної групи залишились незмінними.

Що змінилось. Перше – встановлення ставок єдиного податку для 1 групи. Тепер ставка для 1 групи встановлюється у відсотках до прожиткового мінімуму. Для другої – у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, 3 групи – у відсотках до доходу.

Максимальний розмір єдиного податку для 1 групи 160 грн. на місяць, а для другої 640 грн. на місяць.

Для 3 групи ставки залишаються на рівні 3% та 5% від доходу у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Забігаючи наперед звертаю увагу, що спрощенці 1 групи і ЄСВ сплачують в сумі двічі меншій за інші (1 група – 352 грн. на місяць, решта – 740 грн. на місяць).

І завершуючи про 1 групу, відмічу, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до Закону №1791, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки єдиного податку для платників першої групи застосовуються з коефіцієнтом 0,5.[1]

        Ще зміни для спрощенців. РРО!

Якщо торік РРО взагалі не застосовувались платниками єдиного податку першої групи, а ФОП другої та третьої групп після перевищення обсягу доходу протягом календарного року 1000000 грн., то з 1 січня 2017 року вказана норма не поширюється на підприємців – платників єдиного податку 1-3 груп, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту. Такі ФОП повинні застосовувати РРО.

Термін «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» для цілей Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»  вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист прав споживачів».

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 Тепер при розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою не враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період (до цього часу – не враховувались лише наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку).

 Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставка податку на нерухомість – 1,5% за 1 кв.метр (торік 3%).

Ставки на поточний рік встановлюються рішеннями рад.

Збережено норму за якою власники житлової нерухомості, загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), платитимуть додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об’єктів житлової нерухомості (його частку).

Законом №1791 установлено, що з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік відповідно до Закону №1791, встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.

       Доповнено перелік пільговиків:

 – об’єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій

– об’єктами нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки

об’єктами нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки

– та об’єктами житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей

            Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб залишаються на рівні минулого року: база оподаткування об’єктів житлової нерухомості зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

 

            Увага!

З 1 січня 2017 року пільги для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 (для квартир 60Х5 = 300 кв.м., для будинків 120Х5=600 кв.м; для різних типів 180Х5=900 кв.м.).

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності.

І ще одне. Юридичні особи у 2017 році сплачують податок за 2017 рік, а фізичні – за 2016 рік з застосуванням минулорічних ставок і пільг.

       Транспортний податок

Ставка залишилась незмінною – 25000 грн. на рік.

Новації транспортного податку.

Змінився об’єкт оподаткування та порядок визначення і оприлюднення переліку авто.

У 2017 році об’єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року – понад 1,2 млн.грн. (у 2016 році – 1033,5 тис.грн.)

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Оприлюднюється перелік авто до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті.

 Єдиний соціальний внесок у 2017 році

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску у 2017 році визначається Законом України від 6 грудня 2016 року №1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Він надрукований в газеті «Голос України» 27.12.2016 №248 і набрав чинності з 1 січня 2017 року. Порядок справляння єдиного внеску висвітлений у листі Державної фіскальної служби України від 30.12.2016 №41658/7/99-99-13-02-01-17.

Законом №1774 внесено низку змін до Закону №2464, зокрема щодо нарахування та сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

      Перше і головне. Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята статті 9 Закону № 2464).

Єдиний внесок для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систем оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску тобто за 704 грн. на місяць.

Водночас, згідно із внесеними змінами, з 1 січня фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску (352 грн. на місяць) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-VI  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому єдиному внеску (абзац другий пункту 3 частини першої статті 7 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

Базою  нарахування  єдиного   внеску  для ФОП на загальній системі оподаткування та само зайнятих осіб (а з 1 січня до таких відносяться і приватні виконавці), є сума доходу (прибутку) отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць – 704 грн.

Починаючи з 1 січня 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування,   але   не   більше   максимальної   величини   бази  нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за 704 грн. (пункт 2 частини першої статті 7 Закону № 2464 в редакції Закону № 1774).

Щодо сум єдиного внеску, які необхідно буде сплатити у 2017 році

Враховуючи розмір єдиного внеску (22 відс.) та норми Закону Українги «Про Державний бюджет України на 2017 рік» максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність на 2017 рік становитиме:

з 1 січня 2017 року – 40000 грн. (1600 х 25);

з 1 травня 2017 року – 42100 грн. (1684 х 25);

з 1 грудня 2017 року – 44050 грн. (1762 х 25).

 

Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується  лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі – підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік складатиме:

з 1 січня 2017 року – 8800 грн. (40000 х 22 відс);

з 1 травня 2017 року -9262грн. (42100 х 22 відс);

з 1 грудня 2017 року – 9691 грн. (44050 х 22 відсотки).

Ще раз нагадаю, що для фізичних осіб – підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, та осіб які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути меншою за 1 січня – 704 грн. (3200 х 22 відсотки).

Виключення для фізичних осіб – підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку. Для них мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме з 1 січня 2017 року – 352 гри. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).

Водночас   і   страховий   стаж   таким   особам   буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

Звільнення від сплати єдиного внеску: ФОП звільняються від сплата за себе єдиного внеску, якшо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону № 2464 у редакції Закону № 1774).

Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Терміни сплати єдиного внеску, строки подання звітності  залишаться незмінними.

 

ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО ВІДВІДАЛИ НАШ САЙТ, ЗА ДОВІРУ І ЗА УВАГУ!!!
Редакція сайту не несе відповідальності за достовірність розміщеної інформації, і не має можливості перевіряти достовірність розміщеної інформації.
Думка редакції сайту може не співпадати з думками авторів статей, чи коментарів.